maandag 19 februari 2018

Oink Oink

Hi there Sweethearts, happy Monday! I hope you had a fabulous weekend.                * Hallo daar lieverdjes, prettige maandag! Ik hoop dat jullie een leuk weekend achter de rug hebben.


In this blogpost I want to share a card I created for someone that bought a few cards from me. I wanted to be one that could be used for different occasions. That's why I kept the scene quite versatile. All the images are all from the My Favorite Things, except for the floor and part of the tittle is from Lawn Fawn.                *  In deze blogpost toon ik jullie een kaartje dat was gemaakt voor iemand die enkele van mijn kaartjes kocht. Ik wilde dat dit er eentje was dat je voor verschillende gelegenheden kon gebruiken. Daarom is de scene ook heel algemeen. Alle afbeeldingen zijn van My Favorite Things, behalve de vloer en een deel van de tekst is van Lawn Fawn.The intention of the title is that you fill in the message for the recipient after the word 'translation'.                * De bedoeling van de tittel van de kaart is dat je zelf een boodschap voor de ontvanger invult achter het woord 'translation'.


That was it already for today. See you again on Friday!                * Dat was het alweer voor vandaag. Ik zie jullie terug op vrijdag!

zaterdag 17 februari 2018

NND Surprise Birthday Blog Hop


 
Today is a super special day, we're so happy you're joining us! All of the Newton's Nook Designs DT members have gotten together to throw up a surprise birthday blog for Jennifer, the owner, illustrator and all around wonderful person behind Newton's Nook! We are so honored to get to work with Jennifer, and we just loved celebrating her birthday with you! We hope she have the happiest birthday ever!                 * Vandaag is een super speciale dag, we zijn zo blij dat je meedoet! Alle Newton's Nook Designs DT-members zijn samengekomen voor een verassings-verjaardagsblog blog hop voor Jennifer, de eigenaares, de illustrator en de geweldige persoon achter Newton's Nook! We zijn zo vereerd om Jennifer samen te werken en we houden allemaal zo veel van haar dat we elkaar hebben ontmoet. We hopen dat ze de gelukkigste verjaardag ooit zal hebben!

If you follow the hop you probably came from Holly. In this blog post I also wanted to create a special birthday card. I decided to use a transparency on my card...                 *Als je de hop volgt, kwam je waarschijnlijk van Holly. In deze blog post wilde ik ook een speciale verjaardagskaart maken. Ik besloot om een ​​transparant op mijn kaart te gebruiken ...


Below I share a quick tutorial how you can create a card with a transparent side.                * Hieronder deel ik een snelle turorial, hoe je een kaart kan maken met een transparante zijde.1. Use a border die to cut a big part of your front flap. Still leave a stroke from an inch or two. On that part you will glue your transparency on later.                *  1. Gebruik een border-snijmall om een groot deel van je voorste flap af te snijden. Laat nog steeds een strook over van ongeveen een centimeter of twee. Later zal je hieraan je transparant kleven.

2. Cut again a small paper stroke. This will be on the inside of your card, that's why it has to match the sroke of your card base.                *  2. Snijdt opnieuw een kleine strook. Dit zal aan de binnenkant van je kaart komen, het moet dus overeenkomen met de strook op je kaartbasis.

3. Glue your transparency on the inside stroke of your card base. After that you glue your extra stroke on top of it (your transparency is sandwitched inbetween them). This makes sure your transpancy doesn't fall of your card.                *  3. Lijm je transparant op de binnenkant van je kaartbasis. Daarna lijm je je extra strook erop (je transparantie zit er dus tussenin). Dit zorgt ervoor dat je transparant niet van je kaart valt.

After the hard work is done, you can decorate the outside.                * Nadat het harde werk is gedaan, kun je de buitenkant decoreren. Isn't that adorable?? & pssst if you don't like all the pop dots ad glue showing on the inside, cover it up with your coordinating dies.                * Is dat niet schattig? & pssst als je niet van alle pop dots en lijm hpud aan de binnenkant van je kaart, bedek het dan met je coördinaten snijmallen.


Would you like to win the a $25 gift certificate to the NND store? You could be the ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below) with a birthday message for Jennifer! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Sunday, February 18th 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Monday, February 19th.                * Wilt je de cadeaubon van $ 25 voor de NND-winkel winnen? Je zou de ENIGE gelukkige winnaar kunnen zijn! Je kunt als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst) met een verjaardagsboodschap voor Jennifer! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit het collectief van berichten. Zorg ervoor dat je elk van de blogs bekijkt en een berichtje achter laat voor jou kans om te winnen. Je weet niet welke blog is gekozen, dus hoe meer berichtjes je achter laat, hoe beter je kansen zijn om te winnen! Je hebt tot zondag 18 februari 21:00 uur EST om berichtjes te geven - winnaars worden op maandag 19 februari aangekondigd op de blogpost.

Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk alle geweldige Blogs van het ontwerpteam hieronder om deel te nemen:
Newton's Nook Designs  Samantha  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana

&& HAPPY BIRTHDAY JENNIFER. I hope you have a great day!
http://www.newtonsnookdesigns.com/sky-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-dreams-of-italy/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-dreams-of-italy-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-birthday-bash/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-birthday-bash-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cocktail-mixer/

donderdag 15 februari 2018

NND Release: Day 4

I'm glad you're here again for the last day of the Newton's Nook Design release. Also today the cute bunch of critters continues.                *  Ik ben zo blij dat jullie hier terug zijn voor de laatste dag van de Newton's Nook Design release. Ook vandaag gaan we verder met de "groep" van beestjes met deze nieuwe set.


This set will be our "Woof Pack", take a closer look on it here:                * Deze set zal "Woof Pack heten, bekijk hem hieronder wat beter:


For this card I really wanted to give a feeling of a 'crowd' of dogs. That's why I embossed with clear embossing powder the set on black. To let a few stand out I did color a few of the dogs with Zig markers (I'm hooked, can you tell? Hihi) and cut a heart shape form them. That was basically it, to create this card.                * Voor deze kaart wilde ik echt het gevoel van een drukke 'groep' honden geven. Daarom besloot ik de stempel eerst te embossen met transparant embossing poeder op zwart papier. Om vervolgens enkele honden er te doen uitspringen kleurde ik er een paar me tZig markers (ik ben verkocht aan ze, zie je dat? Hihi) en sneed ik ze in een hartjesvorm uit. Dat was het eigenlijk om deze kaart te maken.


Would you like to win the “Woof Pack" stamp set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday February 15th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the NND blog post on Friday, February 16th.                * Wil je de "Woof Pack" stempel set winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 15 februari om 21.00 uur CST om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 16 februari bekend gemaakt op de NND blogpost.

Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:

Newton's Nook Designs  Amanda HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana