dinsdag 19 september 2017

I Think Of You

Hello creative friends, previous Els Brigé post I showed the new stamps and dies sets. Today I want to show them again, using them together for a card for someone who has something to celebrate for.                * Hallo creatievelingen, vorige Els Brigé post liet ik de nieuwe stempel- en snijmall set zien. Vandaag wil ik ze je opnieuw tonen waarbij ik ze tezamen gebruik voor een kaartje voor iemand die iets te vieren heeft.
As you can see, you can really use the "Think Pink" for fun and happy cards. In addition, the flowers are so beautiful and perfect for everything (it's clear that I am fan hihi).                * Zoals je kan zien kan je de “Think Pink” echt wel gebruiken voor leuke kaartjes. Daarnaast zijn de bloemetjes zo mooi en perfect voor alles (het is duidelijk dat ik fan ben hihi).


Likewise I wanted a card that was not too much for summer, but also not for autumn. That's why I chose green, red and yellow as a color combination.                * Verder wilde ik een kaartje dat niet te zomers was maar ook niet te herfstig. Daarom koos ik voor groen, rood en geel als kleuren combinatie.I think both new sets are great, but what's your favorite?
                * Ik vind beide nieuwe sets super fijn, maar wat is jouw favoriet?

donderdag 14 september 2017

NND Release Day 4

Hi there. It’s already the last day of our Newton’s Nook Release. As almost always we end with the kitty stamp.              * Hallo daar. Het is al de laatste dag van onze Newton's Nook Release. Zoals bijna altijd eindigen we met de katten stempel.


This is a super fun interactive stamp set. As you can see you can dress up newton just like a paper doll; how fun is that?! Every element that was pefect for a cute creepy night scene for my card.              * Dit is een super leuke interactieve stempel set. Zoals ja kunt zien, kan je Newton net als een papieren pop aankleden; hoe leuk is dat?!Would you like to win the “Nexton's Costume Party” Stamp Set? This set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win:  Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday September 14th at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, September 15th.                Wilt je graag de "Newton's Costume Party" stempel set winnen ?Dee set word wegegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Hier is hoe je kan winnen: Schrijf berichtjes op de NND blog en de Design Team blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit het collectief van berichten. Zorg ervoor om op elke blog een commentaar te schrijven voor je kans om te winnen. Je zult niet weten welke blog gekozen is om de winnaar uit te zoeken; dus hoe meer je schrijft hoe beter je kansen! Je hebt tot en met donderdag 14 augustus om 9 uur CST om berichtjes te schrijven - de winnaars worden bekend gemaakt op de Newton's Nook blog post op vrijdag 14 augustu


 Click through the DT blogs to see more inspiration with the new July release products from today:                * Klik door de DT blogs om meer inspiratie te zien met de nieuwe juli release producten vanaf vandaag:
Newton's Nook Designs  Amanda  |  HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Jennifer  |  Tatiana

woensdag 13 september 2017

Autumn Leaves Challenge

Hallo and welcome to my blog. Are you ready to craft? Because I’m with the new Stamp Anniething blog challenge. As you know it’s all about Autumn and leaves.                * Hallo en welkom terug op mijn blog. Ben je klaar om aan de slag te gaan? Want ik ben klaar voor de nieuwe Stamp Anniething kaartenuitdaging. Zoals je waarshijnlijk weet gaat deze uitdaging helemaal over de herfst en bladeren.

Of course you can choose if you go for leaves OR for a fall color combination; I choose to be inspired by both. The leave theme immediately let me think of  Molly with her beautiful sunflower. Than with the autumn flower I only had the need to make the colors to fit perfect for fall. The sentiment from our new "Holly Especially for You" stamp set fit’s perfect since it can be used for thanksgiving.                * Uiteraard kan je kiezen of je blaadjes gebruikt  en/of voor een herfstkleuren op je kaartje; Ik ben door beide geïnspireerd. Het blaadjesthema laat me meteen denken aan Molly met haar mooie zonnebloem. Het is de perfecte herfstbloem, nu moest ik alleen nog herfstkleuren aanbrengen.De boodschap  van onze nieuwe "Holly Especially for You" stempel set past perfect omdat het gebruikt kan worden voor de Amerikaanse “thanksgiving”.


I hope you liked my card and you got inspired do make something with Autumn in your mind. I cannot wait to see your projects!                * Ik hoop dat je mijn kaart mooi vond en je werd geïnspireerd om iets te maken met de herfst in de gedachten. Ik kan alvast niet wachten om jouw projecten te zien!

How to Play Along:

- Create a new project using leaves or autumn colors.
- Share your creation at Our Facebook Group HERE by October 3rd, 2017.
- Only one entry.
- A Stamp of your choice will be awarded to the winner, if we have five or more entries.

Doe mee:
- Maak een nieuw project met bladeren of herfstkleuren.
- Deel je creatie op onze Facebook Group HIER uiterlijk op 3 oktober 2017.
- Doe mee met slechts één item.
- Een stempel naar jouw keuze wordt toegekend aan de winnaar, als we vijf of meer inzendingen hebben.


http://stampanniething.com/catalog.php?item=114 http://stampanniething.com/catalog.php?item=130https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1711045288905906&type=1