vrijdag 21 juli 2017

Winston On a Vacation

 I've two blogposts for you today, be sure to check both!               * Ik heb twee blogposts voor jou vandaag, wees dus zeker dat je beide bekijkt!

Hi there, here I'm again. This time I made a blog post for Newton's Nook Design with a small tutorial. Below I show you in only three steps how you can make a card with an extra flap.                * Hallo daar, hier ben ik weer. Deze keer maakte ik een blogpost voor Newton's Nook Design met een kleine handleiding. Hieronder zie je in slechts drie stappen hoe je een kaart met een extra flap kan maken.


1. Take two card bases and give them both on one side a tab. You can use a die or you can draw around something with a tab on that card base.                * 1. Neem twee kaartbasisen en geef telkens één kant een tabblad. Je kan een snijmal gebruiken of je kan iets rond aan tabblad tekenen op de kaart en vervolgens snijd je het uit.
2. Of course take all your stamps to make a scene on the two cards.                * 2. Neem al je stempels om een ​​scène op de twee kaarten te maken.
3. Cut the a piece back side top card. Still leave a few cm/inches so you can tape it down with double sided tape.                * 3. Snijd een stuk van de achterkant uit aan de bovenkant van je kaart. Laat nog een paar cm / inch over, zodat je deze met dubbelzijdig tape kunt vastkleven aan de andere kaart.

& tadaa this is how it looks at the end:                * & Tadaa dit is hoe het er uiteindelijk uitziet:


The top card shows Winston on a flight to his best vacation ever.                * De topkaart toont Winston onderweg naar zijn beste vakantie ooit.


Inside you see the complete vacation scene. I just combined a lot different stamps set included the new "Winston's Lake House".                * Binnen zie je de complete vakantie scene. Ik heb gewoon veel verschillende stempel sets gecombineerd inclusief het nieuwe "Winston's Lake House".

 

 Isn't Winston cute with his little buddy in the woods at the lake?                * Is Winston niet schattig met zijn klein vriend in het bos bij het meer?I'll also be showing a video how I made the background using the new Newton's Nook Stencils this weekend. See you than!!                * Ik dit weekend ook een video laten zien hoe ik de achtergrond maakte met behulp van de Newton's Nook Stencils. Tot dan!
 
http://www.newtonsnookdesigns.com/sky-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/winston-takes-flight/ http://www.newtonsnookdesigns.com/winston-takes-flight-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow/http://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/winstons-lake-house/  http://www.newtonsnookdesigns.com/winstons-lake-house-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-birdbath/http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-birdbath-die-set/

http://blog.cardsandscrap.nl/2017/06/challenge-juli-inspiratiefoto-thema.html

Whimsy Stamps: Release Day

Hello everyone, it's the last day of the Whimsy Stamps release, I'm so happy I can show you another stamp set I illustrated; "Little Birdie Told Me".                 * Hallo iedereen, het is de laatste dag van de release van Whimsy Stempels, ik ben zo blij dat ik je een nieuwe stempel set kan laten zien die ik zelf heb geïllustreerd; "Little Birdie Told Me".
 
Actually this stamp set is created to go along with the "Pretty Big Flowers", it's again a set with a lot flowers, but also with a bigger bird this time. I made card with the bird as focal and a funny 'bird-day' sentiment hihi.                 * Eigenlijk is deze stempel set gemaakt om mee te gaan met de "Pretty Big Flowers", het is weer een set met veel bloemen, maar ook met een grotere vogel deze keer. Ik maakte kaart met de vogel als middelpunt en een grappig 'bird-day' sentiment hihi.


Be sure to check out the Whimsy Blog and Facebook group to see more idea's.                 * Zorg ervoor dat je de Whimsy Blog en Facebook-groep bekijkt voor meer ideeën.

https://whimsystamps.com/products/little-birdie-told-me?variant=45791239189 https://www.facebook.com/groups/whimsystampsinspirations/

woensdag 19 juli 2017

Stamping a Box

Hello everyone, this is my first personal blog post for StampAnniething (woop woop). Today I want to show you how to get a stamp from one side to the other side of a box. For this project you need a misti tool or something like that.                * Hallo iedereen, dit is mijn eerste persoonlijke blogpost voor StampAnniething (woop woop). Vandaag wil ik je laten zien hoe je een stempel van de ene kant naar de andere kant van een doos kunt laten doorvloeien. Voor dit project heb je een misti tool nodig of zoiets gelijkaardig.


1. First stamp your stamp-print but remember to cover all fold lines with post it notes.                * 1. Eerst stempel je de afdruk, maar vergeet niet alle vouwlijnen te bedekken met post it notes.
2. Then put your transparency on the exact spot of your stamp-print (I'm talking about the transparency from the stamp packaging with the print on) and use the magnet to put it down.                * Leg vervolgens je transparantie op de precies dezelfde plaats dan je stempel afruk (ik spreek over de transparantie van de stempelverpakking met de afdruk op) en gebruik de magneet om het te bevestigen.
3. After step two we put the post it notes again where the image stops/fold lines are. You can also put everything aside.                * 3. Na stap twee plaatsen we de de post it notes waar de afbeelding stopt / de vouwlenen zijn. Je kan vervolgens terug alles opzij leggen.


4. Turn your box on the side you want the image go further. Put the transparency with the post it notes on int. Match the post it notes perfectly with the sides of your box.                * 4. Draai je doos om, naar de zijkant waar je de afbeelding wilt laten doorlopen. Leg de transparantie met de post it notes erop. Plaats de transparant zodat je post it notes perrfect matchen met de zijkanten en vouwlijnen van je doos.
5. Match your stamp with image on the transparency and place it on the "top flap" of your tool.                * 5. Leg vervolgens je stempel gelijk met de afruk van je transparantie en plaats deze op de "bovenste flap" van je misti.
6. Take the transparency away and stamp on.                * 6. Neem de transparantie weg en stempelen maar.

This is how it looks when you put the box together.                * Zo ziet het eruit als je de doos maakt.

Of course the box also needs a perfect sentiment.                 * Natuurlijk heeft de doos ook een perfecte boodschap nodig.


I really like the final result. Hopefully you thought it was interesting, see you later!
                * Ik hou echt van het eindresultaat. Hopelijk vond je het interessant, tot de volgende keer!http://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/